Bli medlem

Vill du bli medlem hos oss?

Betala in medlemsavgiften till plusgiro : 477345-3 eller på swishnr 1236561781

Märk inbetalningen med namn,adress samt telefonnummer


Pris

Enskild medlem : 350:- kronor

Familj : 450:- kronor